Organizační pokyny

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Pořadatel veletrhu: Upscale Team s.r.o., Hornopočernická 13, 197 00 Praha
Název akce: Glasurit Classic Expo
Místo konání: PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9
Web: www.classicexpo.cz

Termín konání:
6. až 8. listopadu (pátek, sobota, neděle)

KONTAKTY
Ředitel veletrhu: Martin Apeltauer, +420 608 320 336, m.apeltauer@classicexpo.cz
Technické zabezpečení veletrhu: Martin Apeltauer, +420 608 320 336, m.apeltauer@classicexpo.cz

Neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoliv nejasností.

ČASOVÝ HARMONOGRAM VELETRHU
Registrace vystavovatelů a instalace expozic
5. listopadu - 8:00-20:00 hodin

Konání veletrhu pro vystavovatele (otevírací doba pro návštěvníky)
6. listopadu - 10:00-20:00 hodin (12:00-19:00 hodin)
7. listopadu - 9:00-19:00 hodin (10:00-18:00 hodin)
8. listopadu - 9:00-18:00 hodin (10:00-17:00 hodin)

Deinstalace veletrhu
8. listopadu - 17:00-22:00 hodin

REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ
Registrace vystavovatelů a instalace expozic probíhá 5. listopadu - 8:00-20:00 hodin v kanceláři organizátora na výstavišti PVA EXPO PRAHA, kterou najdete ve Vstupní hale 1. Před vaší registrací můžete zaparkovat před Vstupní halou 1.

Při registraci obdržíte:
1/ Vystavovatelské průkazy platné po dobu veletrhu v počtu dle velikosti objednané plochy a případné další doobjednané průkazy. Pro komerční plochy platí tato pravidla:
- do 50 m2 5 vystavovatelských průkazů
- za každých dalších 10 m2 1 vystavovatelský průkaz
2/ Vjezdové karty pro výstavní exponáty, které umožní vjet vystavovaným vozem/vozy dovnitř hal.
3/ Objednané parkovací karty.
4/ Na každý exponát (historické vozidlo) na nekomerční ploše obdrží jeho majitel 2 vystavovatelské průkazy.

INSTALACE EXPOZIC
Vjezdy a vstupy do areálu jsou povoleny až po řádné registraci.
Montáž vlastních realizací stánků může probíhat po celý den 5. listopadu od 8:00 do 20:00 hodin.
K návozu exponátů používejte návozové vjezdy.
5. listopadu ve 20:00 hod je třeba dokončit montáž vlastních realizací stánků, poté bude areál uzavřen, aby mohl být proveden závěrečný úklid.
Výstavní stánky objednané u organizátora akce budou připraveny pro převzetí vystavovatelem ve čtvrtek 5. listopadu po 14. hodině.

DEINSTALACE EXPOZIC
8. listopadu - 17:00-22:00 hodin
Při nedodržení stanoveného termínu vám bude přeúčtována částka stanovená pronajímatelem. Pokud na podlaze zůstanou stopy po lepicí pásce či jiné těžce odstranitelné stopy, budou vám náklady na jejich odstranění fakturovány.
Upozornění: Při likvidaci stánků dochází k nepřehledné situaci, proto je ve vašem zájmu si majetek volně ležící střežit a všechny exponáty a drahá zařízení odvézt bezprostředně po skončení akce.

PLATBY FAKTUR, DODATEČNÉ OBJEDNÁVKY
Jelikož naše záznamy o provedených platbách nemusí být úplné, prosíme, přineste s sebou kopie dokladů (výpis z účtu, nikoli příkaz k úhradě) o jejich uhrazení. V případě, že faktura nebyla zaplacena, je vystavovatel povinen fakturu uhradit v hotovosti. V opačném případě mu nebude umožněna realizace stánku. Všechny objednané služby vyfakturované předem musí být uhrazeny v termínu splatnosti před začátkem montáže.
Dodatečné objednávky realizované přímo na výstavišti budou hrazeny v hotovosti v kanceláři organizátora, v případě služeb s příslušnou přirážkou dle sazebníku PVA EXPO PRAHA (+50 %).

POJIŠTĚNÍ
Nadstandardní pojištění exponátů si v případě zájmu zařizují vystavující. V rámci konání veletrhu nebude na místě možnost připojištění.

VJEZDY A VSTUPY DO VÝSTAVNÍCH PROSTOR
a) příprava veletrhu
Vjezdy a vstupy do areálu jsou povoleny až po řádné registraci.
Dodržujte prosím pokyny místní pořádkové služby při vykládání a parkování vozů. Do haly se smí vjet pouze s řádně označenými exponáty (výstavní automobily) nebo s vozy, které vezou exponát. Pro vykládku běžného materiálu a zboží jsou určena parkoviště podél výstavních hal.

b) vlastní akce
Vjezdy do areálu a parkování na parkovišti pro vystavovatele je možné pouze na základě zakoupené parkovací karty. Volný vstup do areálu je povolen pouze na základě předložení vystavovatelských průkazů.

PARKOVACÍ KARTY
Parkovací karty objednávejte předem do termínu uzávěrky 31. 10.
K vyzvednutí budou při registraci vystavovatelů v kanceláři organizátora v areálu PVA EXPO PRAHA. Cena za 1 parkovací kartu (1 parkovací místo pro osobní vozidlo) pro denní parkování po všechny výstavní dny je 600 Kč bez DPH.
Karta umožňuje majiteli parkování osobního vozidla na vyhrazených místech uvnitř výstavního areálu, v době od 9 do 19 hodin. Karta je platná po všechny dny konání akce. Výjimku tvoří pouze valníky na exponáty, pro které je vyhrazeno speciální parkoviště. Jeho umístění získáte na vyžádání při registraci.

Upozornění: Noční parkování v areálu výstaviště není povoleno, pod pokutou 2000 Kč. V případě parkování vozů v areálu výstaviště bez platné parkovací karty bude fakturován poplatek 2000 Kč/1 vozidlo.
Žádáme o respektování dopravního značení v areálu, pokynů pracovníků dopravní, pořadatelské a bezpečnostní služby, Policie ČR. Vozidla, jejichž řidiči neuposlechnou pokynů, a která zapříčiní neprůjezdnost, budou na jejich náklady odtažena.

VSTUPNÉ
Vstupné na akci je možné zakoupit za zvýhodněné ceny on-line. Pro vystavovatele je zde zároveň možnost využít speciální nabídku.

Ceny vstupného zakoupeného přímo na akci:
Celodenní vstupenka pro dospělé - 250 Kč
Vstupné pro studenty a děti nad 120 cm - 150 Kč
Děti do 120 cm zdarma.
Novináři a ostatní media zdarma po řádné akreditaci.

TECHNICKO-PROVOZNÍ PODMÍNKY
Při výstavbě expozic a v průběhu akce jsou vystavovatelé povinni dodržovat technicko-provozní podmínky.

ODPADY
Kontejnery na odpad, které jsou umístěny u výstavních hal, jsou určeny pouze pro běžný odpad! Objemný odpad (koberce, velké krabice od strojů, dřevotřískové desky, apod.) jsou vystavovatelé (event. firmy stavící stánky) povinni odvézt na vlastní náklady.

UBYTOVÁNÍ
Praha nabízí téměř neomezené možnosti ubytování všech kategorií. Široký výběr v okolí konání akce najdete zde.

OSTATNÍ
Vzhledem k charakteru akce, na které se nacházejí i děti, je zakázáno v případě aktivit typu bodypainting malování na tělo bez zakrytí dámského těla např. spodním dílem plavek.

DALŠÍ SLUŽBY
Ochrana majetku
Po uzavření prostor, denně po 19/20 hod. (v době konání veletrhu), resp. po 22 hod. v době montáže a 24 hod. v době demontáže, je hala chráněna bezpečnostní službou. Organizátor neručí za škody zaviněné třetí osobou v době konání veletrhu, jeho montáže a demontáže, proto doporučujeme vystavovatelům zajistit ochranu svého majetku běžnými prostředky a pojistnou smlouvou.
Ve všech prostorách je možné objednat individuální ostrahu stánku v nočních hodinách. Ostraha stánku je individuálně řešená služba.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
Zdravotní služba bude v provozu po celou dobu akce v areálu PVA EXPO PRAHA.

MANIPULAČNÍ A SPEDIČNÍ SLUŽBY
CENTRUMSPED, s.r.o
Filip Červený
Tel.: +420 602 501 381
E-mail: cerveny@centrumsped.cz

DOPRAVA NA VÝSTAVIŠTĚ
Metrem na stanici „Letňany“ (trasa C červená), dále pěšky cca 5 min. dle navigačních tabulí.
Pro dopravu do PVA EXPO PRAHA slouží i pravidelné linky MHD do autobusové stanice - Výstaviště Letňany, popř. Letňany (metro C).

Autobusy MHD
● Bus 110 - Třeboradice - Dolní Počernice
● Bus 140 - Palmovka - Čakovice
● Bus 158 - Miškovice - Českomoravská
● Bus 186 - Nádraží Holešovice - Černý Most
● Bus 195 - Sídliště Čakovice - Jesenická
● Bus 269 - Čakovice - Nádraží Uhříněves

Noční autobusy
● Bus 511 - Čakovice - Nádraží Hostivař
● Bus 513 - Palmovka - Vinoř
● Bus 603 - Palmovka - Brandýs n. L. - Stará Boleslav., aut. st.

Doporučené trasy pro příjezd automobilem
GPS: Loc: 50°7‘41.662“N, 14°30‘51.679“E

Ústí nad Labem --> Teplice, Česká Lípa, Mělník Dálnice D8, odbočka Letňany (Brno, Plzeň), na Pražský okruh a přímo k mimoúrovňové křižovatce u PVA

Mladá Boleslav --> Liberec, Turnov Silnicí E65 směr Praha, dále směr Teplice až na mimoúrovňovou křižovatku u PVA

Hradec Králové --> Dálnicí D11, vpravo na Černý most, odtud stejně jako od Mladé Boleslavi a Liberce směr Teplice

Kolín --> Silnicí č. 12 na křižovatku ulic Českobrodská a Průmyslová (Kyje), odbočit vpravo a po Pražském okruhu až k areálu PVA

Kutná Hora --> Říčany Silnicí č. 2 do Štěrbohol, dále směr Teplice po Pražském okruhu až k mimoúrovňové křižovatce u PVA

Brno --> České Budějovice Dálnicí D1 na hranici Prahy, odbočit směr Teplice – Ostatní tranzit po Pražském okruhu až k mimoúrovňové křižovatce u PVA

Strakonice --> Příbram Silnicí č. 4, přes Barrandovský most na Pražský okruh a stále směr Teplice až na mimoúrovňovou křižovatku u PVA

Plzeň --> Dálnicí D5, odbočit před Zličínem na Brno, Teplice, pokračovat po Pražském okruhu směr Teplice až k mimoúrovňové křižovatce u PVA

Karlovy Vary --> Silnicí E48 na Pražský okruh směr Brno, Teplice, Ostatní tranzit, dále směr Teplice přímo k PVA

Chomutov --> Louny Silnicí č. 7 pokračovat na Pražský okruh přes Barrandovský most směr Teplice přímo k PVA